T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

        Valiliğimizi       
Sosyal Medyadan Takip Edin

         

 

Sayfayı Tweet'le          
Bulunduğunuz Yer: Teşkilat  >>   Bağlı Birimler  >>   İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

 İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

                                                                                                                     

Nuran ÇELİKİl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü

 

 

                           

                                  

                                      

                                  

                    Yusuf GÜNEYV.H.K.İ

 

 

                              Eda DEVECİOĞLUSosyal Araştırmacı

 

 

           

Abdulkadir GÜNERV.H.K.İ.

 

                        Burçin ULUPINARV.H.K.İ

           

İL BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

İl  Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Nuran ÇELİK, Basın Bürosunda; V.H.K.İ. Yusuf GÜNEY, Sosyal Araştırma Görevlisi Eda Devecioğlu, Bimer ve Bilgi Edinme Bürosunda V.H.K.İ Abdulkadir Güner olmak üzere 1 Müdür 3 Personel görev yapmaktadır.

 

 

İL BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜNDE YAPILAN İŞLER

1-Ulusal ve yerel basının takip edilerek gazetelerde yer alan ilimizle ilgili haberlerin derlenerek dosya halinde makama sunulması ve daha sonra konularına göre arşivlenmesi,

2-Basın-yayın kuruluşlarında yer alan ihbar nitelikli haberlerin kamu kurum ve kuruluşları tarafından incelenmek üzere yazışmalarının yapılması, Makamca uygun görülenlerin basın-yayın kuruluşlarına bilgi verilmesi,

3-Basın Bülteni hazırlanması ve basın-yayın kuruluşlarına gönderilmesi,

4-İlimizi ziyaret eden devlet büyükleri ve konukların basın organizasyonlarının yapılması ve programların takip edilmesi,

5-Sayın Valimiz tarafından yapılacak basın toplantıları, basın açıklamaları ile Sayın Valimizin katılacağı ilimiz merkez ve ilçelerinde yapılacak etkinlik, açılış ve ziyaretlerin takip edilmesi, etkinliklere basın mensuplarının katılımının sağlanması, Valilik görevlisince fotoğraf ve kamera çekimi yapılarak arşiv oluşturulması, uygun görülenlerin haberleriyle birlikte basın-yayın kuruluşlarına dağıtılması,

6-İlimiz merkez ve ilçelerinde yayınlanan ve resmi ilan yayınlama hakkı bulunan ve talep eden gazetelerin denetlenmesi, resmi ilan yayınlama hakkı verilmesi, yayınlama hakkının düşürülmesi, ilimiz merkezinde yayınlanıp da resmi ilan yayınlama hakkı bulunan gazetelere resmi ilanların dağıtılması, resmi ilanlarla ilgili her türlü başvurunun sonuçlandırılması işlemleri,

7-Valilik İlan Tahtasına asılan ilanlarla ilgili işlemlerin yürütülmesi,

8-ALO 150 BİMER-Doğrudan Başbakanlık Biriminin çalışmalarının yürütülmesi,

9-Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilerin başvurularının alınarak sonuçlandırılması,

10-Gazetecilerle ilgili mal bildirimi işlemleri, 

11-5681 Sayılı Matbaalar Kanunu Hükümlerine göre matbaa açan kanunun öngördüğü hükümleri ihtiva eden kişi veya mümessillerinin beyannamelerini kabul edip, basılan eser ve süreli yayınlarla ilgili ikişer adet teslim alınarak, alındı belgesi vermek.12-Sayın Valimiz ve Vali Yardımcılarımız tarafından verilen diğer görevlerin yürütülmesi.
  

NİĞDE VALİLİĞİ

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

HİZMET STANDARTLARI TABLOSUSIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

1

BİMER(Vatandaşların her türlü dilek, istek, teklif, şikâyet, önerileri)

Kimlik bilgileri ve adres bilgileri şahsen başvurularda şifahen alınmaktadır.. İşlemlerin büyük çoğunluğu BİMER internet ağı üzerinden gerçekleşmektedir. (3071 Sayılı Dilekçe Hakkı Kanuna göre yapılan başvurularda.)

30 gün

2

Bilgi Edinme (4982 Say.Kan.)

Her türlü bilgi-belge irişimi

Kimlik bilgileri ve adres bilgileri şahsen başvurularda şifahen alınmaktadır. Başvuruların büyük çoğunluğu BİMER ve e-bakanlık üzerinden yapılmaktadır.

15 iş günü*

3

Bilgi Edinme (4982 Say. Kan.)

Her Türlü Bilgi ve belge erişimi

Kimlik bilgileri ve adres bilgileri (e-posta adresi vb.) şahsen başvurularda şifahen alınmaktadır.. Başvuruların büyük bölümü BİMER ve e-bakanlık internet ağı üzerinden yapılmaktadır.

30 iş günü**

*Bilgi veya belge istenen kurumun kendisine yapılırsa cevap verme süresi 15 iş günüdür.

** Bilgi veya belge başvuru yapılan kurumdan başka bir kurumu ilgilendiriyorsa 30 iş günü içinde cevaplanır.

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri:                                                           İkinci Müracaat Yeri:

İsim                :Nuran Çelik                                             İsim                    : Abdullah UÇGUN

Unvan            :İl Bas. Halk. İliş. Müdürü                      Unvan                     : Vali Yardımcısı

Adres             :Niğde Valiliği                                           Adres              : Niğde Valiliği          

Tel                  :232 23 24 (147)                                      Tel                   : 232 23 24

Faks               :232 35 78                                                 Faks                : 232 23 13

E-Posta         :basin.nigde@icisleri.gov.tr                    E-Posta         :nigde@icisleri.gov.tr


 

 

 

 

     

 
  

 
     

 
 

 

               
     

  

     

e-posta:nigde@icisleri.gov.tr
Tel: 0.388.2322324