T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

        Valiliğimizi       
Sosyal Medyadan Takip Edin

         

 

Sayfayı Tweet'le          
Bulunduğunuz Yer: Teşkilat  >>   Bağlı Birimler  >>   İl Özel Kalem Müdürlüğü

 İl Özel Kalem Müdürlüğü
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

                        

          

                Mustafa SIZIR


                   Özel Kalem Müdürü 


           1975 yılında Beyşehir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Beyşehir ve Konya’da tamamladı. 1998 yılında Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünü bitirdi. 1998 yılında Konya-Cihanbeyli İlçesine öğretmen olarak atandı. 2001 yılında Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik ABD’nda yüksek lisans çalışmalarına başladı. 2004 yılında “Fizik Bilim Uzmanı” unvanıyla mezun oldu. Halen Niğde Valiliğinde Özel Kalem Müdürü olarak çalışmakta olup, evli ve bir çocuk babasıdır.   


ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELLERİ


İbrahim PARILTI

 

Mevlüt KOÇ

 

Hicran DEMİR

 

Hilal KILIÇ

 

Şef

 

V.H.K.İ.

 

Memur

 

Sekreter

 

Hakan DİLMEN

 

Süleyman BEDİR

 

Fatih CANDAN

 

 

Koruma

 

Koruma

 

Makam Şöförü

 

 

Özel Kalem Müdürlüğünün Görevleri;

A- Valinin özel haberleşme ve gizlilik taşıyan yazışma işlerini yürütmek,

B- Valinin görüşme ve kabullerine ait hizmetleri yürütmek,

C- Valinin ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarda, Atatürk’ü anma ve Mahalli Kurtuluş günleri vb.ile ilgili her türlü protokol ve tören hizmet ve işlerini düzenlemek ve ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği halinde yürütmek,

D- Varsa makama gelen istihbarat, sınır görüşmeleri gibi özel amaçlı ödeneği ve harcama belgelerini Valinin direktifi doğrultusunda muhafaza ve gerektiğinde usulünce imha etmek,

E- Makamın koruma ve güvenlik güçleri ile ilgili işlemleri yürütmek günlük asayiş raporlarını muhafaza etmek, Valinin direktifine göre bu konudaki haberleşme ve yazışmaları yapmak,

F- Sıkıyönetim ve Olağanüstü hal de Valilik makamıyla Silahlı Kuvvetler ilişkilerinin gerektirdiği hizmetleri Valinin direktifi altında yürütmek,

G- Askeri Birliklerden yardım istemeyi zorunlu kılan durumlarda Valiye İl İdaresi Kanunuyla tanınan yetkinin kullanılmasına ilişkin haberleşme ve yazışmaları zamanında yapmak, Olağanüstü Hal Kanunun gerekli gördüğü büro oluşuncaya kadar ve sözü geçen büroların kaldırılması durumunda yazışma, dosyalama ve arşivleme işlerini sağlamak,

H- Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı Uyarınca, kurulduğu illerde kozmik bürolara verilen işlerde Emniyet Müdürlükleri dışında Valilikleri ilgilendirenleri yürütmek,

I- Vali tarafından verilen ve diğer büroların hizmet alanına girmeyen sair işleri yapmaktır.    

 
  

 
     

 
 

 

               
     

  

     

e-posta:nigde@icisleri.gov.tr
Tel: 0.388.2322324